"Alates 1. augustist 2017 teostab kõiki Formet-Lift OÜ poolt paigaldatud ja paigaldatavate ning sõlmitud hoolduslepingute järgsete liftide hooldustöid Aktsiaselts EESTI OTIS.
Rikete korral ja lisainformatsiooni saamiseks palume helistada telefoninumbrile 6011001."

Hea teada

Pilte Formet-Lifti paigaldatud liftidest ja süsteemidest võite leida meie galerii lehel.
Vaata lähemalt >>

Kuidas saab vana lifti vaikseks ja nägusaks?
Loe siit >>

Uue lifti hinnapäring on kiire ja lihtne ning otse kodulehelt.
Täida siin >>

Ööpäevaringne avarii-telefon: 657 13 75Kasulik teada

Siit leiate vajalikku infot lifti omanikule ja valdajale. Rohkem infot ja kõik vajalikud taotlusvormid on üleval OÜ Tehnokontrollikeskuse kodulehel. Infot lifti ohutuse tagamiseks leiate Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehelt. Küsimuste korral on ka Formet-Lifti spetsialistid alati valmis aitama.
 
Mis on lifti ja tõstuki (masina) vahe?

Kõige üldisem ja peamisem erinevus seisneb juhtimissüsteemis: lift on kabiini seest juhitav, tõstuk aga väljastpoolt juhitav. Oluline on seda vahet teada, sest liftidele ja masinatele kehtivad erinevad õigusaktid.

Lifti ja köistee ohutuse seadus >> 
Masina ohutuse seadus >>

Lifti kasutamise järelevaataja
 
Lifti valdaja (näiteks korteriühistu) on kohustatud määrama lifti kasutamise järelevaataja. Järelevaataja on füüsiline isik, kelle kohustuseks on jälgida, et
 
- järgitakse lifti kasutusjuhendit,
- tehakse õigeaegselt remondi ja tehnohooldustööd ning - viiakse läbi kohustuslik tehniline ülevaatus.
 
Lifti järelevaatajaks saab olla füüsiline isik, kellel on vähemalt keskharidus ning algteadmised lifti ehitusest ja ohutu kasutamise nõuetest. Antud tingimuste täitmist kontrollib Tehnokontrollikeskus, kus eduka eksami sooritamisel väljastatakse lifti kasutamise järelevaataja tunnistus. Järelevaatajana saab tegutseda ainult kehtiva tunnistuse alusel.
 
Lifti kasutamise järelevaataja määramine on eelduseks lifti registreerimisele.
 
Lifti registreerimine (esmakordne tehniline kontroll)
 
Lifti registreerimine on kohustuslik uue lifti kasutusele võtmisel ning kasutusel oleva lifti puhul kahel juhul:
 
- kui vahetub lifti valdaja,
- kui lift on paigaldatud uuele kohale.
 
Lifti registreerib OÜ Tehnokontrollikeskus (TKK), kuhu peab lifti omanik esitama vastava taotluse. Peale konrolli saab lifti omanik lifti kasutusloa ning lifti võib ametlikult kasutama hakata. Lähem info ja taotlusevormid TKK kodulehelt >>
 
Lifti tehniline ülevaatus
 
Lifti valdaja on kohustatud lifti regulaarselt esitama tehnilise kontrolli teostajale ülevaatuseks. Tehnilist kontrolli teostab Tehnokontrollikeskus. Formet-Lift aga hoolitseb selle eest, et meie klientide liftid on õigeaegselt tehniliseks ülevaatuseks esitatud ning igati korras.
 
Lifti korralist ülevaatust on kahte liiki:
 
- visuaalne (sõlmede tehniline seisukord ning nende töötamine)
- koormuskatse (ohutusseadiste toimimise kontroll koormatud lifti liikumisel)
 
Tehnilise ülevaatuse sagedus
 
Kui lifti kasutuselevõtmisest on möödunud vähem kui kümme aastat, viiakse visuaalne uuring läbi iga 2 aasta järel. Kui lifti kasutamisele võtmisest on möödunud rohkem kui kümme aastat, viiakse visuaalne uuring läbi igal aastal. Koormuskatse sooritatakse iga 4 aasta järel.
 
Tehnilise ülevaatuse eest tasub tehnilise kontrolli tellija (lifti valdaja). Tehnilise ülevaatuse piirhinnad on kehtestatud majandusministri määrusega.
 
Institutsioonid
 
Tehnilise Järelevalve Amet  - teostab surve- ja tõsteseadmete tehnilist ja ohutusalast riiklikku järelevalvet.
 
OÜ Tehnokontrollikeskus  - teostab surve- ja tõsteseadmete tehnilise kontrolli toiminguid.

teostus EMOTIVE